NA´s Culture Award 2012

Cecilia is nominated for NA´s Culture Award 2012

2954501011

Cecilia Jansson är en viktig representant för den starka position som konsthantverket har i Örebro. Hennes hantverksskicklighet kröns av en extraordinär materialkännedom med en bländande finish. Hon extrapolerar en tradition samtidigt som hon förnyar den – ofta med ett nytt överraskande fokus. Hennes konstnärliga utveckling har gått från klarhet till stjärnklart. Cecilia Jansson har skapat sig en egen nisch genom att kombinera konsthantverkets traditionella uttryck och formvärld med en konstnärlig skulptural frihet. Det medeltida kan exempelvis få gifta sig med en samtid på ett lysande sätt.
Hon är dessutom verksam som lärare på Örebro konstskola och har öppnat för gränsöverskridande samarbete med andra kulturella uttryck som exempelvis teater.”

 

”Cecilia Jansson is an important representative of the strong position that crafts have in Örebro. Her craftsmanship is crowned by an extraordinary knowledge of materials with a dazzling finish. She extrapolates a tradition as she renews it – often with a new surprising focus. Her artistic development has gone from strength to strength. Cecilia Jansson has created her own niche by combining crafts traditional expression and form with an artistic sculptural freedom. The medieval art, for example, marries the contemporary in a brilliant way.
She also works as a teacher at Örebro Art School and has opened for cross-border cooperation with other cultural expressions such as theater.”