Exhibition at 3e Våningen, Gothenburg.

Exhibition at 3e Våningen, Gothenburg.

Kan man äta den? Verkar han inte lite konstig? Så där ska de väl inte se ut?

Vi har ett behov av att gruppera och strukturera allt i vår omgivning – av helt logiska skäl, eftersom vi måste kunna skilja mat från oätliga saker och vän från fiende. Men när urvalet grundar sig på ålderdomliga idéer som med tiden kanske har blivit helt orimliga kan kategoriseringen skada mer än den skyddar.  

Jag blir glad när förväntningar på hur material ska behandlas och kombineras inte uppfylls. Det ger mig hopp om något annat.