Exhibition at 3e Våningen, Gothenburg.

Kan man äta den? Verkar han inte lite konstig? Så där ska de väl inte se ut?

Vi har ett behov av att gruppera och strukturera allt i vår omgivning – av helt logiska skäl, eftersom vi måste kunna skilja mat från oätliga saker och vän från fiende. Men när urvalet grundar sig på ålderdomliga idéer som med tiden kanske har blivit helt orimliga kan kategoriseringen skada mer än den skyddar.  

Jag blir glad när förväntningar på hur material ska behandlas och kombineras inte uppfylls. Det ger mig hopp om något annat.

Open Studio Event at NARS Foundation, Brooklyn

open studio NARS8porcelain and blue latexporcelain and siliconebread

NARS Spring Open Studios, a three-day exhibition of international contemporary art, showcases the residency and studio artists working in our growing artist community. This Sunset Park-wide Open Studios event, co-presented with J&M Studios, invites the public to meet artists from all over the world and to experience the artistic process and the diverse range of artistic mediums presented in the intimacy of the studio environment.
For more information check NARS homepage.