Wadköpingsstipendiet 2012

Stipendiater: Cecilia Jansson och Emma Nordlund

Hedersomnämnanden: Johan Jedebert och Per-Åke Löf

Artikel i Nerikes Allehanda 30 Juli

Juryns motivering ”Cecilia har en perfektionistisk ådra som verkligen behövs för att arbeta med den precision som materialet ”Det vita guldet” kräver. Som betraktare avläser man en stor skicklighet i utformningen av objekten. Cecilia har också gått vidare med en tanke om hur objekten presenteras. Valet av att arbeta med tandformer och identifikation skapar många infallsvinklar som balanserar mellan det komiska och det mycket allvarliga.”

Jury StatementCecilia has the perfectionist side that is needed to work with the precision ”The white gold” demands. As a viewer you can clearly see her great skill in the design of these objects. Cecilia has also moved on when it comes to how the objects are presented. The choice of working with dental forms and identification opens many ways to approach the works that balance between the comic and the very serious.”