Cecilia receives Örebro Countys Culture Prize 2015

2211905376

Foto Lennart Lundkvist Artikel i NA

”Cecilia Jansson is an artist who, with courage and strong commitment, has made trans boundary her hallmark. Ceramic may be considered as her basic material, but excursions into other techniques are many and performed with impressive craftsmanship. Cecilia Jansson seems, despite being constantly courted by media, to maintain calm in her oeuvre. She simply stands with her feet firmly on the ground, sometimes dressed in dungarees and a welding helmet, sometimes stitching with silk thread barely visible to the eye.” -Carl Olsson (Translated from Swedish)

Regionstyrelsens motivering till årets kulturpris.

Cecilia Jansson, sedan många år tillbaka bosatt i Örebro, är konstnären som med mod och starkt engagemang har gjort gränsöverskridandet till sitt signum. Medialt fick Cecilia stor uppmärksamhet då hon 2009-11 arbetade med konstutsmyckning på Kumlafängelset tillsammans med internerna. I Open Art 2015 återknöt Cecilia till detta arbete genom installationen NU, som bestod av projicering av film, ljud och utsmyckade plåtar från Kumlafängelset.

Utöver ett starkt socialt patos slås man av Cecilias fantastiska mångsidighet i det konstnärliga uttrycket. Keramiken får betraktas som hennes grunduttryck, men utflykterna till andra tekniker är många och utförs med en imponerande hantverksskicklighet. Genom sina många resor till Kina förstärktes Cecilias respekt för själva hantverket, samtidigt som hon inte kunde låta bli att utmana konventioner hos de kinesiska eleverna. Att ge mer utrymme för fantasi och kreativitet blev Cecilias bidrag i det sammanhanget.

Cecilias mångsidighet innebär också en lång meritlista som inte görs rättvisa på detta utrymme. Utöver vad som redan nämnts bör tilläggas att hon varit verksam som lärare på Örebro Konstskola, att hon var ”livetecknare” på Teater Martin Mutters föreställning ”Nu är jag här” och att hon tillsammans med intagna på kriminalvårdsanstalten i Kumla arbetat fram installationen ”Yggdrasil” på ”Konst på Hög”. Hon kommer under 2015 även att delta i Venedigbiennalen.

Cecilia Jansson tycks, trots en ständigt uppvaktande omvärld, behålla lugnet i sitt konstnärskap. Hon står helt enkelt med fötterna stadigt på jorden, ibland iklädd arbetsoverall och svetshjälm, ibland pillande med silkestrådar som knappt är synliga för ögat. Dessutom med ett socialt engagemang som aldrig kommer att slockna. Närmast i tur står att skapa konstverk tillsammans med bostadslösa i Brooklyn, New York.

Cecilia Jansson tilldelas Region Örebro läns Kulturpris 2015.